Umowa o dzieło – pomoc prawna

umowaodzielo.com

Bezpieczna umowa o dzieło

Zawieranie umowy o dzieło bywa o tyle problematyczne, że ciągle wiele osób zawiera je w taki sposób, że mogą one być uznane za umowę zlecenie. Liczne kontrole ZUS-u w działających w Polsce przedsiębiorstwach wykazują, że znacząca część umów o dzieło jest zawierana nieprawidłowo, co generuje wiele nieporozumień na linii pracodawca – urzędy. Równocześnie jednak daje się zauważyć niepokojąca tendencja – wielu urzędników przeprowadzających kontrolę kieruje się arbitralnymi wytycznymi, często sprzecznymi z prawem, klasyfikując umowy o dzieło jako zlecenia. Ponadto cechuje ich często zwyczajna zła wola, przez którą liczni przedsiębiorcy zostają pociągnięci do odpowiedzialności za zaległe składki na świadczenia dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy zlecenia, choć w rzeczywistości zawarli umowę o dzieło.umowaodzielo.com

Co można zrobić w sytuacji, gdy zostajemy wezwani do pokrycia kosztów zaległych składek, których w rzeczywistości wcale nie powinniśmy płacić?

  1. Po pierwsze – warto spróbować odwołać się od decyzji. Czasem, jeśli kontrola zostanie przeprowadzona ponownie, z uwzględnieniem wszystkich danych oraz przy zachowaniu właściwych procedur, można uzyskać zmianę decyzji, przy uznaniu, że dana umowa rzeczywiście była umową o dzieło, a nie zleceniem.
  2. Odwołanie od takiej decyzji trafia do sądu – i tu niestety wiele zależy od samego sędziego. W obecnych warunkach często sędzia nie zapoznaje się dokładnie z dokumentacją i podtrzymuje decyzję ZUS-u. W takim wypadku sytuacja robi się trudniejsza, bo jak walczyć z odrzuconym odwołaniem i podtrzymanym wyrokiem?
  3. Wiele osób wybiera alternatywną drogę w takiej sytuacji – masowo składają odwołania. Prowadzi to do sytuacji jak w w bieżącym roku, gdzie niektóre odwołania instytucji i firm są odraczane nawet o dwa lata, gdyż urzędy są nimi dosłownie zalane.

Wiele daje współpraca z dobrym prawnikiem, ale także samodzielne zdobywanie informacji na temat przepisów. Wtedy łatwiej jest wykazać absurdalność działań drugiej strony i wybronić swoje stanowisko. W zdobywaniu wiedzy na temat postępowania w takiej sytuacji pomocna będzie publikacja: Umowy o dzieło. Jak się bronić przed atakiem ZUS.