Szkody wyrządzane przez nieletnich

dziewczyny siedzące na samochodzie

Nieletni w Polsce traktowani są wysoce ulgowo.             Odpowiedzialność za ich niepoprawne czyny ponoszą jednak w dużym stopniu rodzice lub opiekunowie prawni. Prawo polskie określa poszczególne sytuacje, w których nieletni odpowiada za swoje czyny, lub kiedy odpowiedzialność biorą za niego opiekunowie.

Kiedy za winy odpowiadają rodzice?

Według prawa polskiego rodzice odpowiadają za czyny nieletniego do ukończenia przez niego pełnoletności. W przypadku jednak nieprzekroczenia przez małoletniego 13-ego roku życia nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za poczynione kroki niezgodne z prawem. Młodociany „przestępca”, który dopuścił się czynu niedozwolonego i znajduje się w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat, posiada niepełną odpowiedzialność prawną. Oznacza to, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny, ale w określonych przypadkach sąd może odstąpić od takowej kary. Opiekunowie prawni oraz rodzice mogą uniknąć odpowiedzialności związanej z przymusem wypłaty odszkodowania za niepoprawny czyn wyrządzony przez nieletniego. Wpływ na to ma przede wszystkim sposób nadzoru nad nieletnim. Jeśli sąd uzna, że opiekunowie zastosowali dostateczny nadzór nad małoletnim oraz nie mieli możliwości zapanować nad nim podczas czynu niezgodnego z prawem to nie będą pociągani do odpowiedzialności związanej z wypłatą odszkodowań.

Gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z nieletnim?

grupa nastolatków w mieście

W przypadku problemów z prawem Twojego dziecka – zaufaj profesjonaliście i umów się na spotkanie z zaufanym adwokatem w Toruniu lub jego okolicach.

Rodzice jak i opiekunowie mogą korzystać z odpłatnej lub darmowej pomocy udzielanej przez instytucje państwowe w przypadku psychologa, adwokata lub w skrajnych przypadkach psychiatry. Jeżeli młody człowiek sprawia problemy oraz dopuszcza się czynów niezgodnych z prawem – można domagać się i szukać pomocy dla takiej osoby u psychologa, który postawi odpowiednią diagnozę oraz podpowie jakie kroki należy podjąć, aby pomóc „młodocianemu przestępcy”. Pomocy można szukać również w kancelariach adwokackich w przypadku kiedy dochodzi do rozpraw sądowych związanych z postępowaniem karnym po wyrządzonym czynie przez młodocianego.

Jak pomóc nieletnim w zaciszu domowym?

Wiele osób decyduje się na samodzielną pomoc młodym, pogubionym osobom, które mają problemy z prawem. Warto nadmienić, że pomóc mogą wszelkiego rodzaju wyjazdy integracyjne z rówieśnikami, obozy np. harcerskie. Wiąże się to ze zmianą otoczenia, które często jeśli jest nieodpowiednie, wywołuje również negatywny wpływ na młodego człowieka. W przypadku kiedy nieletni ma problemu z prawem – warto pomóc znaleźć hobby, którym się zainteresuje i poświęci mu wystarczająco dużo czasu, przez co zapomni o problemach życia codziennego, odetnie się od negatywnego środowiska mogącego wpływać na łamanie prawa. Istotne są również warsztaty – ogólnodostępne i darmowe dla zainteresowanych. Nazywa się je mianem „świetlic” dla młodzieży, gdzie młodzi mogą znaleźć pomoc w postaci rozmowy z rówieśnikami bądź psychologiem.

Problemy nieletnich z prawem – warto reagować jak najszybciej.

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia pierwszych problemów z prawem nieletniego trzeba reagować jak najszybciej tak, aby „zdusić” nieodpowiednie zachowania w zarodku. Problemy tego typu wynikają często z nieodpowiedniego środowiska, w jakim wychowuje się nieletni, problemów z dorastaniem bądź problemów rodzinnych. Warto więc reagować jak najszybciej, ponieważ tylko w ten sposób nieletni ma szansę uniknąć przyszłych problemów z prawem, które mogą mieć negatywne skutki w późniejszym dorosłym życiu. Jeżeli uda się stłumić problem nieletniego z prawem w zarodku można uznać, że jest to sukces zarówno jego opiekunów jak i nieletniego, który otrzymuje szansę na nowe, lepsze życie w zgodzie z prawem.