Ograniczenie władzy rodzicielskiej

radca prawny wrocław kontakty z dzieckiem

Ograniczenie władzy rodzicielskiej to trudny temat, budzący sporo emocji.

Często jest ono spowodowane przez zwyczajny brak porozumienia między rodzicami co do sposobu wychowywania dziecka, na przykład kiedy jedno z rodziców uważa, że drugie ma demoralizujący wpływ na dziecko.

Jakie są jeszcze inne przypadki ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy – kiedy następuje?

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej wcale nie musi dochodzić jedynie w sytuacjach ekstremalnych, kiedy dziecku dzieje się poważna krzywda. Podstawą mogą być także inne sytuacje.

Niekiedy, następuje brak porozumienia między rodzicami, zwłaszcza w przypadku, gdy nie mieszkają oni już razem. Sytuacja jest szczególnie trudna dla dziecka, które nie dość, ze nagle zostaje pozbawione stałej obecności jednego z rodziców, to dodatkowo jest świadkiem ich konfliktów. Oczywiście, sam fakt mieszkania osobno nie jest wystarczającym argumentem. W sytuacji, gdy nie ma znaczących konfliktów między rodzicami, dziecko nie doznaje krzywdy i każdy trzyma się wcześniejszych ustaleń, podstaw do ograniczania władzy rodzicielskiej zwyczajnie nie ma.

W nawiązaniu do punktu pierwszego, trudną sytuacją jest ograniczenie władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy rodzic, któremu ograniczono prawa, nie jest niczemu winien. Do zastosowania takich rozwiązań dochodzi, gdy konflikt między byłymi partnerami jest tak intensywny, że narażone może być dobro dziecka.

radca prawny kontakty z dzieckiem

Ograniczenie kontaktu z dzieckiem to sprawa, którą rozwiążemy z pomocą kancelarii prawnej.

O tym, do jakich obowiązków zostaje ograniczona władza rodzicielska, decyduje sąd. Zazwyczaj jest to ograniczanie władzy do możliwości podejmowania decyzji w sprawach najważniejszych, takich jak na przykład wyjazd dziecka za granicę.

W przypadkach poważniejszych, władza rodzicielska jest ograniczana w przypadku dopuszczenia się rażących zaniedbań wobec dziecka. Następuje całkowity brak zainteresowania potrzebami emocjonalnymi, materialnymi, edukacyjnymi oraz innymi.

W gorszych sytuacjach zaś dochodzą znęcanie się (fizyczne bądź psychiczne), alkohol lub nawet narkotyki.

Zobacz jak długo należy płacić alimenty – klik

Kontakty z dzieckiem – rola prawnika

Ważną informacją jest to, że zachowania rodziców, które są krzywdzące dla dziecka, a mogące być podstawą do ograniczenia władzy rodzicielskiej, wcale nie muszą być świadome i zamierzone. Dotyczy to wszystkich sytuacji, gdy na skutek decyzji rodziców dziecko cierpi, gdyż jest regularnie pozbawiane prawa do decydowania o sobie (w stopniu adekwatnym do jego wieku i poziomu dojrzałości mentalnej), a wszystko to „w imię jego dobra”.

To wszystkie te sytuacje, w których dziecku odbierane jest prawo do wyboru swoich zainteresowań, osób, z którymi chce się zaprzyjaźnić oraz wszystkie te, które narażają na niebezpieczeństwo jego zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Często rodzice zwyczajnie nie są świadomi tego, iż krzywdzą dziecko. W takich przypadkach być może wystarczy rozmowa lub seria rozmów z odpowiednimi psychologami lub pedagogami.

Istotnym przypadkiem może być także tyrania stosowana przez jedno lub oboje rodziców. Jest to „metoda wychowawcza” stosowana w pełni świadomie, w ramach przekonania, iż dziecko jest własnością rodziców (często traktowane jest wręcz przedmiotowo) i dopóki nie dorośnie, nie ma żadnego prawa głosu.

prawnik wrocław kontakty z dzieckiem„Wychowanie” w ten sposób narusza podstawowe prawa dziecka, w ramach których, na miarę swojego wieku i możliwości psychicznych, może w pewnych sprawach decydować o sobie samodzielnie.

Niemal zawsze w parze z takim podejściem do dziecka idą również kary cielesne, których stosowanie jest już szczególnie istotną przesłanką do ograniczenia, a w skrajnych sytuacjach, pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wnieść może rodzic mający zastrzeżenia co do postawy partnera, dziadkowie, rodzeństwo, inni krewni lub szkoła. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest nieodwracalne. Jeśli zajdą ku temu odpowiednie powody (np. zalecona przez sąd terapia rodzinna przynosi znaczącą poprawę w relacjach między rodzicami a dzieckiem), może nastąpić pełne jej przywrócenie.

Pomoc kancelarii prawnej

Adwokaci zrzeszeni w Kancelarii Krawnej KHG we Wrocławiu, doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak trudne pod względem emocjonalnym i biurokratycznym może być przeprowadzenie procesu o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Warto skorzystać z pomocy ekspertów już na początku, gdy potrzebna jest porada, sporządzenie właściwych wniosków, poznanie możliwości gwarantowanych przez prawo chroniące dziecko.

Adwokat zobowiązany jest do czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu oraz dochowaniem tajemnicy zawodowej. Znajomość skutecznych metod prowadzenia sprawy oraz wieloletnie doświadczenie, to powody dla których sukces po skorzystaniu z usług kancelarii jest praktycznie zapewniony.