Odszkodowanie – co to takiego?

odszkodowania głogów

Odszkodowanie – jest to forma zadośćuczynienia osobie, która jest przez nas poszkodowana. W momencie gdy przyczyniliśmy się do uszczerbku na zdrowiu pewnej osoby, czy też nasze działania doprowadziły poszkodowanego do utraty lub uszkodzenia mienia, jesteśmy prawnie zobowiązani do wypłacenia odszkodowania takiej osobie. Odszkodowanie zazwyczaj jest dokonywane w formie pieniężnej. Jeżeli natomiast to my jesteśmy poszkodowani w jakikolwiek sposób, powinniśmy domagać się otrzymania odszkodowania na pokrycie szkód, które ponieśliśmy z winy innej osoby. Odszkodowanie jest przyznawane nie tylko ze względu na wysokość strat jakie poniosła osoba poszkodowana, ale też ze względu na niewykorzystane możliwości, jakie mogłaby osiągnąć osoba poszkodowana, jeżeli nie doszłoby do wypadku/stłuczki/kradzieży czy innych przykrych i groźnych sytuacji.

Kiedy można uzyskać odszkodowanie?

O odszkodowanie można walczyć w przypadku wielu różnych spraw. Na przykład – gdy mieliśmy wypadek nie z naszej winy i mamy wykupione OC – możemy dążyć do uzyskania odszkodowania. Ważne jest to, żeby mieć świadków sprawy, czy notatki służbowe policjantów – każdy dowód jest ważny w sprawie. Jeżeli w wypadku ponieśliśmy nawet najmniejszy uszczerbek na zdrowiu – należy wybrać się do szpitala, żeby nasza dokumentacja medyczna był kolejnym dowodem na to, że odszkodowanie należy nam się również z powodu chwilowej sprawności i zdrowia.

Rodzaje odszkodowań

hand-517114_960_720-1
Główne rodzaje odszkodowań to po pierwsze szkody osobowe. Ten rodzaj szkód dotyczy jakichkolwiek uszkodzeń naszego ciała, skutkiem czego jest pogorszenie się zdrowia i zdolności naszego funkcjonowania, dokonanie znacznego uszczerbku na naszym zdrowiu z winy lekarza, lub przyczynienie się do śmierci bliskiej nam osoby. Drugim popularnym rodzajem szkód są szkody rzeczowe. Dotyczą one uszkodzenia naszego samochodu, lub jego kradzieży. W przypadku jakiegokolwiek wypadku drogowego, jeżeli mamy wykupione OC i AC (autocasco) – możemy wystąpić o odszkodowanie. Następnym rodzajem odszkodowania jest szkoda w nieruchomości. Jest to szkoda dokonana w naszym mieszkaniu czy domu i obejmuje ona zakres kradzieży, zniszczenia rzeczy, które trzymaliśmy w domu a także zniszczenia samego domu. Kolejny przypadek, gdy możemy uzyskać odszkodowanie jest wypadek przy pracy. Niezbędna będzie tu wizyta u lekarza, który oceni skalę odniesionej przez nas szkody i wypowie się na temat wysokości, jakiej powinno być nasze odszkodowanie.

Jak na w tym może pomóc prawnik lub adwokat?

Prawnik i adwokat mogą udzielić na wielu rad na temat rodzajów odszkodowań i ich wysokości adekwatnej oczywiście do odniesionej przez nas szkody. Prawnik pomoże nam napisać pismo sądowe, w którym zawarte będą wszystkie potrzebne informacje i dowody na temat naszej sprawy. Adwokat natomiast może wywalczyć dla nas w sądzie odpowiednio wysoką sumę odszkodowania, jaką powinniśmy otrzymać.