Licytacje komornicze

komornik

Licytacje komornicze

W życiu zdarzają się niefortunne momenty, kiedy musimy zaciągnąć pożyczkę w banku lub zadłużyć się u kogoś. Pierwotnie deklarujemy się do regularnych spłat zobowiązań, jednakże z czasem nie jesteśmy w stanie tego dokonać.Ograniczają nas sprawy bieżące, a jeszcze bardziej zadłużają rosnące odsetki i prowizje. Ważnym jest, aby szybko zdać sobie sprawę z zaciągniętego długu i móc nad nim panować oraz wpływać na jego zmniejszenie. Kiedy nie możemy zorganizować innych pieniędzy np. dodatkowa praca, pomoc finansowa rodziny itp., a nasz dług powiększa się w czasie, musimy liczyć się z otrzymaniem listu zawiadamiającego o wszczęciu egzekucji komorniczej.


Komornik ma obowiązek sprawdzić stan faktyczny dochodów oraz rzeczy niematerialnych i na tej podstawie ustali, z czego będzie mogła zostać przeprowadzona egzekucja. W pierwszej kolejności zajęcie środków pieniężnych następuje z wynagrodzenia, rachunku bankowego. Jest to szybki oraz prosty sposób, przy komfortowych warunkach dla obu stron. Jednakże w przypadku braku takiej możliwości lub niemożności ściągnięcia wymaganej kwoty, komornik rozpoczyna licytacje.

 

licytacja komornicza

Istota licytacji 

Licytacje przeprowadzane są jako ostateczny etap po wykorzystaniu wszystkich innych metod egzekucyjnych. Forma ta polega na bezpośrednim zajęciu środków finansowych ze sprzedaży ruchomości lub nieruchomości. Obiekty wyznaczone przez komornika do publicznej sprzedaży z możliwością przebijania ofert, oznaczone są specjalnym stemplem.

Według prawa dłużnik może jedynie z nich korzystać, lecz bez możliwości usunięcia znacznika oraz naruszenia zajętego przedmiotu tj. oddanie, aż do dnia rozpoczęcia licytacji.

Elementami poddawanymi licytacjom są ruchomości i nieruchomości, a może je nabyć każdy, kto naturalnie zagwarantuje i wpłaci najwyższą, oczekiwaną kwotę  podczas jej trwania. Osoba ta na początku wnosi wadium, czyli niezbędną kwotę, w celu zabezpieczenia wykonania warunków określonych w umowie.

Przepisy mogą wyłączyć pewne osoby z licytowania np. brak zapłaty przez zwycięzcę zadeklarowanej kwoty w terminie, wtedy ta osoba traci dotychczas wpłacone środki oraz możliwość ponownego nabycia przedmiotu. Dodatkowo z przebiegu wyłączone są osoby postronne, czyli dłużnik i komornik oraz ich najbliższa rodzina. W procesie licytacji nie mogą również wziąć osoby piastujące urzędowe podczas trwania np. spisujący protokół.

Elementy majątku poddane licytacji

Przedmioty licytacji dzielimy na wyżej wspomniane ruchomości i nieruchomości. Co się na nie składa?

Ruchomością nazywamy umownie każdą rzecz, którą jesteśmy w stanie przenieść fizycznie. Do ruchomości zaliczamy: antyki, dzieła sztuki, maszyny różnego rodzaju np. przemysłowe , statki oraz jachty, łodzie, meble, sprzęty elektroniczne, samochody, ubrania wierzchnie itp. 

Termin nieruchomości został określony w Kodeksie Prawa Cywilnego i określa przedmioty własności ziemskiej, budynki wraz z gruntem lub ich części. Do ruchomości zaliczamy: lokale użytkowe, domy. mieszkania, magazyny itp.

Istnieją również przedmioty, które nie mogą zostać poddane licytacjom. Są nimi niezbędne narzędzia stosowane do wykonywania zawodu lub pracy zarobkowej, artefakty używane do praktyk religijnych, różnego rodzaju lekarstwa oraz przyrząd wynikające z niepełnosprawności osoby zadłużonej takie jak wózek inwalidzki, kule itp.  Zajęte nie mogą zostać również artykuły żywnościowe oraz zapas opałowy, lecz jedynie do okresu jednego miesiąca potrzebne na utrzymanie rodziny.

licytacja

Konsekwencje dla dłużnika?

Przede wszystkim główną konsekwencją jest utrata dotychczasowego majątku, którego nie chcielibyśmy się wyzbyć. Licytacje przeprowadzane na nieruchomościach są znacznie bardziej problematyczne, ze względu na czas i ich kosztowną procedurę. Dłużnik na sprzedaży nieruchomości przez komornika może stracić nawet do kilkuset tysięcy złotych. Cena wywoławcza nie zawsze jest adekwatna do pierwotnie oszacowanej kwoty. 

 

Aby szybko odzyskać utracone pieniądze lub uniknąć  kłopotów związanych z własną niewypłacalnością, warto nawiązać współpracę z kancelarią komorniczą.