Jak wygląda egzekucja alimentacyjna?

Windykacja alimentacyjna

Rozpad małżeństwa czy nieformalnego związku nie zawsze przebiega w taki sposób, w jaki każda ze stron by pragnęła. Zwłaszcza jeśli udział w tym wszystkim biorą również dzieci. Kwestią oczywistą jest fakt, że jedna ze stron będzie mogła starać się o uzyskanie alimentów na rzecz utrzymania dziecka. Co jednak zrobić w momencie, kiedy rodzic mimo prawomocnego orzeczenia Sądu nie płaci alimentów?

Podjęcie odpowiednich kroków, aby odzyskać zaległe alimenty na rzecz utrzymania dziecka nie jest prostą sprawą. Skomplikowana procedura, a także mnóstwo dodatkowych formalności i dokumentów, które należy złożyć, aby rozpocząć egzekucję alimentacyjną, sprawia, że wielu rodziców rezygnuje. Prawda jest jednak taka, że wystarczy powierzyć swoją sprawę doświadczonej kancelarii prawnej, która będzie wiedziała jakie kroki podjąć, aby wyegzekwować komorniczo zaległe alimenty.

Na czym polega egzekucja alimentacyjna?

Alimenty to zobowiązanie finansowe, które jest przyznawane najczęściej matce na utrzymanie dziecka w przypadku rozpadu związku z jego ojcem. Pieniądze są przeznaczane na zapewnienie podstawowych potrzeb dziecka, związanych z jego żywieniem, ubiorem czy edukacją i zdrowiem. Każda osoba, która została obciążona obowiązkiem płacenia alimentów powinna robić wpłaty terminowo i w pełnej kwocie. Niektórzy jednak zaniedbują to, czego efektem jest niepłacenie alimentów przez wiele miesięcy.

Polskie prawo daje możliwość jednemu z rodziców dziecka wszczęcie egzekucji alimentacyjnej w przypadku, kiedy zobowiązana do ich płacenia strona tego nie robi. Na czym polega jednak egzekucja komornicza w przypadku alimentów? Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać zwrot zaległych alimentów.

Egzekucja alimentacyjna to swojego rodzaju dochodzenie, którego efektem końcowym powinno być otrzymanie od jednego z rodziców dziecka całości zaległych alimentów. Jest to także pierwszy krok do tego, aby zakwalifikować się do państwowego Funduszu Alimentacyjnego.

Osoba starająca się o odzyskanie alimentów powinna jednak wiedzieć, że do rozpoczęcia egzekucji alimentacyjnej potrzebne jest orzeczenie Sądu. Konieczne jest, aby znalazła się w nim klauzula o wykonalności. W innym przypadku nie można podjąć odpowiednich kroków.

W jaki sposób przebiega egzekucja alimentacyjna?

Egzekucję alimentacyjną można rozpocząć po otrzymaniu orzeczenia Sądu, który stwierdzi, iż osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie wywiązuje się z tego. Aby jednak cały proces się rozpoczął, należy złożyć odpowiedni wniosek do komornika sądowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek nic nie kosztuje, a za całe postępowanie zostaje obciążone państwo.

We wniosku musi się znaleźć odpis orzeczenia Sądu, a także czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica lub opiekuna prawnego dziecka lub samego dziecka, jeśli osiągnęło już pełnoletność. We wniosku nie może zabraknąć adresów zamieszkania każdej ze stron, a także numeru rachunku bankowego. Do danych należy dołączyć także podsumowanie całej kwoty zadłużenia alimentacyjnego.

Wszystkie te dane są jednak ułatwieniem dla komornika sądowego. W praktyce zajmuje się on egzekucją bez wypełnienia tak szczegółowego wniosku. Całą sprawę jednak warto przekazać doświadczonej kancelarii prawnej, która zna wszystkie procedury i będzie wiedziała w jaki sposób komunikować się z komornikiem, aby sprawę załatwić jak najszybciej.

Egzekucja alimentacyjna

Szukasz sposobu na dłużnika alimentacyjnego? Skontaktuj się z doświadczonym adwokatem ze Świdnicy, który pomoże Ci odzyskać pieniądze.

Kto i w jakiej sytuacji może wszcząć egzekucję alimentacyjną?

Egzekucję alimentacyjną może wszcząć jedynie komornik sądowy. Natomiast wniosek o jej rozpoczęcie może każda osoba, która nie otrzymuje częściowej albo pełnej kwoty alimentów zasądzonych przez Sąd. Przed złożeniem wniosku konieczne jest jednak otrzymanie orzeczenia sądowego o alimentach.

Efekty egzekucji alimentacyjnej – pomoc kancelarii prawnej

Samodzielne rozpoczęcie procesu egzekucji alimentacyjnej jest niezwykle skomplikowane. Dlatego wielu doświadczonych prawników zachęca do tego, aby sprawę powierzyć profesjonalnej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w prawie rodzinnym. Dzięki temu wszystkie kroki, jakie zostaną przez nich podjęte będą zgodne z obowiązującym prawem.

Skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej to także szansa na przyspieszenie całej procedury i uzyskania jak najlepszych wyników. Dokładne wypełnienie wniosku, który jest składany do komornika sądowego, może doprowadzić do szybkiego zakończenia egzekucji alimentacyjnej. Z racji tego, że sam proces jest czasochłonny i niezwykle stresujący dla strony wnioskującej, warto powierzyć całą sprawę doświadczonym prawnikom.