Czynności notarialne — co załatwisz u notariusza?

kancelaria notarialna

Często zastanawiamy się, po co właściwie należy iść do notariusza. Niekiedy sprawy związane z regulacjami prawnymi mogą wydawać się proste i do rozwiązania „na chłopski rozum”, jednak  wbrew pozorom najczęściej takie nie są. Dlatego warto, a nawet należy wybrać się do notariusza, który prewencyjnie zbada czynności prawne pomiędzy stronami, tak aby w przyszłości nie wyniknął z nich konflikt prawny. Notariusza czasami nazywa się urzędnikiem państwowym, bowiem jest prawnikiem pełniącym funkcję zaufania publicznego. Posługuje się pieczęcią urzędową z wizerunkiem godła państwowego. Tak więc, jeżeli posiadamy problem natury prawnej lub urzędowej warto wybrać się do notariusza. Poniżej znajdziemy kilka głównych przyczyn, dla których należy wybrać się do notariusza:

Pełnomocnictwo

Zamówiliśmy umowę na telefon, która zobowiązuje finansowo na pewien okres, powinniśmy więc odebrać ją, przeczytać całość i podpisać. Zdarzają się wypadki, w których nie jesteśmy w stanie odebrać jej samodzielnie. Jeżeli chcemy, by osoba trzecia podpisała za nas taką umowę, w naszym obowiązku leży udanie się do notariusza i sporządzenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, to forma jednostronnego oświadczenia, które upoważni osobę trzecią do podjęcia za nas decyzji. Taki dokument może też przydać się, kiedy potrzebujemy by osoba trzecia odebrała za nas ważny dokument — na przykład dyplom ukończenia szkoły wyższej.

czynności notarialne

Odpis, wypis lub wyciąg dokumentów

Jeżeli potrzebujemy konkretnego dokumentu w kilku egzemplarzach, które nie będą jedynie zakserowaną kopią, tylko dokumentem w świetle prawa, możemy udać się do notariusza. Taką procedurą jest właśnie odpis dokumentów. Mając spór z sąsiadem o ogrodzenie, która zdaniem jednej ze stron zostało ustawione w nieodpowiednim miejscu, możemy udać się do notariusza po wypis, czyli w rzeczywistości zakserowaną mapę danego terenu z pieczęcią notariusza, która stanowi rękojmię wiary publicznej.

Spadek

Kiedy otrzymamy spadek po bliskim możemy go odrzucić lub przyjąć. W takim przypadku należy udać się do notariusza, który odbierze od nas oświadczenie w tej sprawie. Możemy odrzucić spadek, czyli nie przyjąć go. Niewiele osób ma świadomość, że jeszcze za życia obie strony mają prawo podpisać umowę zrzeczenia się dziedziczenia, której skutkiem jest wykluczenie z dziedziczenia ustawowego. Pamiętaj, że możesz uniknąć przejęcia długów odrzucając spadek. Ustawodawca przewidział na tę czynność 6 miesięcy od daty podstawy powołania, a nie dnia śmierci – przypomina Kancelaria Notarialna z Katowic.

notariusz

Depozyt notarialny

Sprzedając dom, mieszkanie lub inną nieruchomość możemy obawiać się niewypłacalności drugiej strony. W takiej sytuacji mamy możliwość skorzystania z depozytu notarialnego, który zabezpieczy naszą transakcję. Notariusz przyjmuje depozyt pieniężny i wyda go z powrotem dopiero po spełnieniu konkretnych warunków. W tym przypadku byłoby to podpisanie umowy i przekazanie odpowiedniej ilości pieniędzy.

Przechowanie kosztowności

Po otrzymaniu spadku okazuje się, że wśród kosztowności znajdują się papiery wartościowe, a my akurat prowadzimy w mieszkaniu remont i wolimy zdeponować je z dala od obcej nam ekipy remontowej. Możemy wówczas udać się do notariusza. Po przygotowaniu odpowiedniego dokumentu notariusz przechowa dla nas kosztowności.

Notariusz wykonuje wiele innych czynności, które zostały określone przez ustawodawcę. Sposób ich wykonywania jest również ściśle opisany w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Pamiętaj, że notariusz nie jest urzędnikiem państwowym, jednak powołuje go Minister Sprawiedliwości i korzysta z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Źródło: kancelarianotarialnakatowice.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.