Błąd medyczny – jak wygląda postępowanie w przypadku śmierci pacjenta

błąd medyczny

Nierzadko słyszy się o błędach medycznych, które są popełniane przez lekarzy w szpitalach, przychodniach czy w gabinetach prywatnej praktyki medycznej. Mało osób jednak wie czym faktycznie jest błąd medyczny i jak wygląda postępowanie dotyczące udowodnienia winy lekarzowi.

Co może grozić lekarzowi za popełnienie błędu medycznego? Jakie sytuacje są kwalifikowane jako brak uważności lekarza podczas leczenia?

Definicja błędu medycznego

Błąd medyczny nie posiada żadnej konkretnej definicji w aktach prawnym. W prawie błędy popełniane przez lekarza pojawiają się jedynie pod definicją zdarzenia medycznego, o którym mowa przede wszystkim w prawach pacjenta rzeczniku praw pacjenta. Zdarzeniem medycznym określa się zatem uszkodzenia ciała, doprowadzenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowia, zarażeniem pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym oraz śmierć pacjenta. Istotne są w tym przypadku okoliczności, czyli postawienia niewłaściwej diagnozy lub opóźnianie jej postawienia, wdrożenie nieodpowiedniego leczenia niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną.

Samo pojęcie błędu medycznego zostało jednakże stworzone w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego. Jedną z definicji jest orzeczenie Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1955 roku, gdzie za błąd w sztuce medycznej uznaje się wyłącznie działanie o charakterze nieumyślnym, wynikającym z braku zachowania ostrożności czy niedbalstwa.

W efekcie takie zachowanie może doprowadzić do uszkodzenia ciała pacjenta, pogorszenia jego stanu zdrowia oraz śmierci. Warto przy tym wiedzieć, że za błąd medyczny mogą zostać oskarżone inne osoby wykonujące zawody medyczne.

Rodzaje błędów medycznych popełnianych przez lekarzy

Wyróżnia się kilka rodzajów błędów medycznych, a co istotne – w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego, błąd można zaliczyć do kilku kategorii jednocześnie. Do błędów medycznych zalicza się przede wszystkim:

  • błąd diagnostyczny,
  • błąd techniczny,
  • błąd organizacyjny,
  • błąd terapeutyczny,
  • błąd informacyjny oraz błędy jatrogenne.

Błąd diagnostyczny oznacza niewłaściwe rozpoznanie choroby pacjenta, co następnie wiąże się z podjęciem niewłaściwego leczenia lub jego zupełnego braku. Niewłaściwe rozpoznanie choroby to najczęstszy przypadek w praktyce lekarskiej i wynika nie tylko z braku gruntownej wiedzy medycznej specjalisty, ale także przez możliwość wystąpienia sprzecznych ze sobą objawów. Błąd terapeutyczny związany jest bezpośrednio z błędem diagnostycznym – czyli wtedy, kiedy na podstawie błędnej interpretacji wyników badań lub stanu pacjenta wdrożono nieodpowiednie metody leczenia.

Błąd terapeutyczny może także wynikać samoistnie poprzez podanie niewłaściwych środków leczniczych czy też wykonanie niepotrzebnego zabiegu chirurgicznego. Błędy techniczne są popełniane przez cały personel medyczny, zwłaszcza przez osoby, które naruszają wszelkie zasady sztuki medycznej oraz niestosują się do przyjętych norm, czego konsekwencją jest śmierć pacjenta lub znaczny uszczerbek na jego zdrowiu.

Ciekawym błędem medycznym są błędy jatrogenne, do których zalicza się niewłaściwe zachowanie lekarza lub innej osoby wykonującej zawód medyczny. Krytykowanie pacjenta za jego aktualny stan czy lekceważenie przekazywanych przez niego informacji są uznawane za błąd jatrogenny, gdyż takie zachowanie może doprowadzić do pogorszenia się jego stanu zdrowia.

śmierć pacjenta postępowanie

Konsekwencje popełnienia błędu medycznego

Konsekwencje popełnienia błędu medycznego mogą być w różne, w zależności od stopnia jego popełnienia. Warto jednak pamiętać, że za błąd medyczny uznaje się wszystkie zdarzenia wynikające z nieumyślnego i nieświadomego działania. Konsekwencje błędu medycznego są regulowane przez Kodeks Karny.

W przypadku śmierci pacjenta na wskutek błędu medycznego, lekarz może podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Według artykułu 156 paragraf KK osoba, która nieumyślnie doprowadziła do znacznego uszczerbku na zdrowiu może podlegać karze do 3 lat więzienia lub według artykułu 157 podlega grzywnie i karze ograniczenia wolności.

Profesjonalna pomoc kancelaria prawa medycznego

W przypadku wystąpienia błędu medycznego, czego efektem jest śmierć bliskiej osoby bądź trwały uszczerbek na jej zdrowiu, warto skonsultować się z profesjonalną kancelarią prawną. Kancelaria prawa medycznego na podstawie swojego doświadczenia i aktualnej wiedzy z tego zakresu, zapozna się z całą dokumentacją, a następnie na podstawie zebranych wniosków dowodowych rozpocznie proces o przyznanie roszczeń.

Doświadczeni adwokaci kancelarii prawa medycznego podchodzą do każdego klienta indywidualnie, dbając zarówno o jego interesy, jak i komfort podczas prowadzenia sprawy. Prawnicy zajmujący się prawem medycznym z pewnością doprowadzą proces do końca, uzyskując dla klienta jak najlepsze warunki odszkodowania.