Apelacja w sprawie karnej – na czym polega?

apelacja Warszawa

W niektórych sytuacjach wydany wyrok przez sąd pierwszej instancji może nie być w pełni satysfakcjonujący dla stron procesu. Może być to spowodowane zarówno subiektywnymi odczuciami jak i błędem sądu. W takich przypadkach należy pamiętać, że od każdego wyroku sądu przysługuje środek odwoławczy, jakim jest apelacja. Apelacja wymaga jednak spełnienia kilku warunków. Musi być ona złożona w odpowiednim czasie do odpowiednich organów, a także musi spełniać ona wiele wymogów formalnych wśród których określony zostanie zakres zastrzeżeń, a także zarzuty sformułowane przeciwko wyrokowi pierwszej instancji. Co warto wiedzieć o apelacji?

Kiedy i gdzie można wnosić o apelację?

Apelację można wnosić w terminie 14 dni od momentu doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Nie ma możliwości wnoszenia o apelację po tym terminie. Należy jednak pamiętać, że chcąc wnieść apelację należy najpierw wnieść do sądu pismo, zawierające wniosek o uzasadnienie wyroku i doręczenie go wraz z uzasadnieniem. Czynność tę powinno przeprowadzić się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Apelację można wnosić do sądu okręgowego lub apelacyjnego za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Bardzo ważne jest to, że apelacja, która nie została wydana przez pełnomocnika, który pełnił rolę radcy prawnego lub prokuratora powinna zostać sporządzona oraz podpisana przez adwokata.

apelacja

Jak powinien zostać sporządzony wniosek o apelację?

Apelację przede wszystkim opiera się na wskazaniu konkretnych zarzutów. Powinny być one dokładnie przedstawione. Należy sprecyzować uchybienia jakich dopuścił się sąd pierwszej instancji oraz podać jak powinien wyglądać wyrok. Osoba decydująca się na złożenie wniosku o apelację powinna wskazać w nim jaki był stan faktyczny, jak powinno wyglądać działanie sądu.

W apelacji powinny zostać zawarte wnioski apelacyjne takie jak wskazanie sposobu rozstrzygnięcia, utrzymanie zaskarżonego wyroku w mocy, uchylenie zaskarżonego wyroku w części lub całości i umorzenie postępowania lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania czy zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie odmiennie co do istoty w całości lub w części. Zawierając te informacje możemy być pewni, że wniosek będzie właściwie uargumentowany oraz zostanie odebrany we właściwy sposób.

– opowiada prawnik Teresa Loga z Kancelarii Teda

Sporządzenie odpowiedniego wniosku apelacyjnego może okazać się wyjątkowo trudne dla wielu osób. W związku z tym niezbędne jest skorzystanie z pomocy prawników, którzy będą w stanie dopilnować wszelkich formalności sprawiając, ze wniosek będzie właściwie przygotowany, bogaty w uzasadnienia oraz wartościowy.

apelacja karna

Wygranie lub przegranie apelacji – co dalej?

Niekiedy okazuje się, ze złożone pismo posiada określone braki – wówczas sąd przyznaje 7 dni na poprawę dokumentu i jego ponowne złożenie. W przypadku gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wszelkie koszty związane z postępowaniem odwoławczym zostaną zwrócone. Jeśli jednak zakończenie apelacji nie będzie tak pozytywne, warto pamiętać, że przegrana w pierwszej instancji nie determinuje przegranej przed sądem odwoławczym, dlatego warto próbować dalej.

Wiele osób, które czują się nie zgadzają się z wyrokiem sądu, mimo możliwości złożenia apelacji nie decydują się na taki krok. Powszechnie panuje przekonanie, że takie działania i tak nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Nie zapominajmy jednak, że jeśli istniej taka możliwość jak apelacja, to oznacza to, że w niektórych przypadkach faktycznie okazuje się ona doskonałym rozwiązaniem, które może znacznie odmienić sytuację oraz konkretne okoliczności dotyczące danej osoby.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.